Trích từ Dân Chúa

ST214: Hai Người Lên Đền Thờ Cầu Nguyện

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc.18,10-14)

"Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con". Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi". Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.

SUY NIỆM

Một người trong nhóm Pharisiêu được dân chúng kính nể vì cái bề ngoài đạo đức của họ. Ông bước vào đền thánh cách vinh vang, ngạo nghễ và tiến sát bàn thờ khoe khoang công lành, phúc đức của mình. Nào là một tuần ăn chay hai lần, nào là dâng cúng một phần mười lợi nhuận của mình vào đền thờ. Tự phụ và tự khoe mình là người đạo đức chứ không như tên thu thuế kia.

Cùng lúc đó, một người thu thuế cũng lên đền thờ nhưng khiêm nhường cúi đầu, âm thầm nép mình nơi một góc kín đáo đấm ngực thưa : "Lạy Thiên Chúa, con là kẻ có tội".

Ông ta tự xưng mình như thế, vì ông ta đã chấp nhận những lời khinh khi, phỉ báng của dân chúng là đúng. Họ bảo ông là bọn tội lỗi, buôn dân bán nước, bóc lột dân Chúa bằng hình thức đánh thuế bất công. Rồi lại đem tiền thuế nộp cho ngoại bang để mua thế thần.

Ông thầm cám ơn họ vì những lời sỉ nhục, khinh khi ấy đã cho ông thấy thực trạng của đời ông, và cách cư xử đáng ghét của ông. Ông lên đền thánh với tâm tình khiêm nhường, sám hối, tự thẹn với mình, tự xấu hổ trước thiên nhan Chúa, không dám ngẩng đầu nhìn lên, mà chỉ đấm ngực thú nhận : lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Xin Thiên Chúa thứ tha và thương xót tôi.

Chúa Giêsu nhận xét thái độ của cả hai và nói :

Người này, tức người thu thuế, ra về với tâm hồn thanh thản vì được thứ tha và ông cũng quyết tâm sửa sai. Nhưng điều Thiên Chúa không nói ra là ông được Thiên Chúa yêu thương hơn. Nhờ đó tâm hồn ông được đổi mới, tương lai ông được sáng sủa, đời đời ông sẽ được vinh quang.

Chúa cũng nói thêm, người kia, tức người Pharisiêu, tự phụ vì mình sống đạo đức và thực hành nghiêm túc luật Chúa, ra về mang thêm tội lỗi. Những lời ông tự khoe về công đức của ông đã không đẹp lòng Thiên Chúa mà còn làm tiêu tan giá trị của chúng. Ông nói : Tôi chúc tụng Chúa, nhưng tâm tình và thái độ của ông lại khinh thường Thiên Chúa và vô ơn đối với các ơn Chúa ban, vì tất cả những việc bề ngoài được coi là đạo đức và tôn vinh Thiên Chúa, nhưng thực ra là để tôn vinh chính mình ông.

Nhưng nói người hãy nghĩ đến thân. Biết bao lần chúng ta đã tự hào vì những việc chúng ta nghĩ rằng là việc lành, việc đạo đức, nhưng thật ra chỉ như những trái cây bị sâu đục mà Ca-in dâng tiến Chúa. Nên lễ vật của ông không được Chúa chấp nhận. Và vì đó tâm địa ông trở nên cay đắng, hằn học, làm cho ông hóa mù tối và độc ác, đến nỗi đã đang tâm giết em mình. Rồi như Kinh Thánh nói, vực thẳm đòi vực thẳm, ông hằn học cả với Thiên Chúa và lang thang như kẻ mất hồn, đi đâu cũng sợ có người hại mình.

Thiên Chúa không bao giờ xua đuổi kẻ chạy lại cùng Ngài. Nhưng ai lỗi lầm mà không biết sám hối là tự mình vuột khỏi tình thương của Chúa.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã tự hiến mình chịu bao đau khổ nhục nhã để chạy theo chúng con, mà đưa chúng con trở về cùng Thiên Chúa Cha. Xin cho chúng con biết luôn sám hội tội lỗi mình, để không mất tình yêu của Cha.

* Hát : Lòng con đau đớn... (trang 3)

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dù chúng con có làm được điều chi tốt lành cũng đều nhờ cuộc khổ nạn của Chúa mới có giá trị đền tội mình. Xin cho chúng con luôn tin tưởng, cậy nhờ ơn cứu độ của Chúa.

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con đừng bao giờ dám tự phụ về công việc của mình, mà chỉ biết nhờ vào công nghiệp cuộc tử nạn của Chúa mà cố gắng sống lành.

* Hát

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con luôn có tâm tình và thái độ sám hối như người thu thuế đến cầu nguyện nơi đền thánh, để tội lỗi chúng con được Thiên Chúa thứ tha.

* Hát

* Kinh Lạy Cha

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/st214-hai-nguoi-len-den-tho-cau-nguyen/