Trích từ Dân Chúa

ST210: Rước Lễ

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.6,32-40)

Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." Đức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết."

SUY NIỆM

Để có thịt nuôi ta, bồi dưỡng ta. Để có máu cho ta uống và thanh tẩy ta. Ngôi Lời Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa thật, Thiên Chúa vinh quang, đã tự hạ mặc lấy nhân tính từ huyết nhục của Đức Trinh nữ tuyệt hảo, mà Thiên Chúa đã khử trừ cho mọi hệ lụy do tội nguyên tổ, và Chúa đã sinh ra làm người, ở giữa loài người, được Thiên Chúa Cha đặt tên là Giêsu, nghĩa là Đấng Cứu Thế.

Và như chính Chúa Giêsu nói : Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi, mục nát đi thì mới sinh nhiều bông hạt, thì chính Chúa đã tự hiến thân, chịu mọi khổ hình đớn đau nhục nhã và chết, khác nào hạt miến bị chà xát, bị nghiền thành bột, bị thấu với nước và nướng trên lửa để thành bánh trường sinh cho chúng ta. Và Chúa mời gọi chúng ta : "Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con".

Bánh Thánh Thể, Bánh Trường Sinh, hình dạng như bánh vô tri vô giác, nhưng thực tế là khối tình yêu. Tình yêu không bến bờ, tình yêu bao la quảng đại. Tình yêu thông ban sự sống siêu nhiên của Thiên Chúa Ba Ngôi. Tình Ngài cam chịu mọi bất công, mọi khổ đau để đổi mới tâm hồn chúng ta, cho chúng ta nhờ Thánh Thể Chúa thanh tẩy, tinh luyện và thánh hóa.

Thế mà tình yêu ấy luôn luôn bị quên lãng, bị nhốt và bỏ quên nơi nhà tạm suốt ngày, có khi cả tuần, cả tháng không được ai đến thăm viếng ủi an, mặc dầu luôn luôn có ngọn đèn leo lét để nói lên :

Tôi ở đây, tôi bị bỏ rơi, bị quên lãng, tôi mong có ai đến chia vui sẻ buồn mà đợi mãi đợi hoài không một ai cho tôi một lời chào hỏi, an ủi, nhưng chỉ toàn gặp hất hủi, khinh chê...

Tôi hiến thân làm bánh nuôi hồn, nhưng người ta chỉ mải tìm thức ăn vật chất mà để tôi khắc khoải chờ mong.

Tồi tệ hơn nữa là có những người vì thói quen, vì giả hình mà đến với tôi, bề ngoài có vẻ cung kính, nhưng thực tế là họ đến tóm lấy tôi, nhốt tôi trong linh hồn đầy đam mê và dục vọng, để bắt tôi phải chứng kiến những điều vô luân bại lý của họ, những thói kiêu căng bạo tàn của họ đối với những người nghèo khổ.

Vậy ít là bạn hãy thương tôi, cứu tôi, cho tôi được hưởng hơi ấm của tình bạn, vì tôi bị tê cứng bởi sự lãnh đạm của người ta, nhiều khi là của chính những người đã thề hứa trọn đời thuộc về tôi.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể bị bỏ cô đơn nơi các nhà thờ hẻo lánh. Chúng con xin đền tạ Chúa bằng quyết tâm sẽ siêng năng đến viếng thăm Chúa.

* Hát : Chúa nhân từ... (trang 7)

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể luôn luôn bị người ta khinh thường vì họ coi việc rước lễ như phương thế để tìm tiếng khen. Khi họ tổ chức những giờ thánh long trọng, những cuộc kiệu Thánh Thể linh đình, nhưng để thi đua với nhau, dành tiếng khen.

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể đã bị nhốt vào những linh hồn tội lỗi, vì người ta rước lễ, phạm sự thánh.

* Hát

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, kính mến Chúa, đền tạ vì bao tội lỗi người ta xúc phạm đến Thánh Thể Chúa.

* Hát

* Kinh Lạy Cha

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/st210-ruoc-le/