Trích từ Dân Chúa

ST209: Thánh Hóa Ngày Chúa Nhật

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc.6,6-11)

Một ngày sa-bát khác, Đức Giêsu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây!". Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giêsu nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?". Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra! " Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không.

SUY NIỆM

Xưa trong đạo cũ, dân Do Thái phải nghỉ mọi công việc phần xác để thánh hóa ngày thứ Bảy, mà thờ lạy, tạ ơn Thiên Chúa vì công trình sáng tạo của Ngài và ơn Ngài giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập; và để học hỏi, lắng nghe Lời Chúa.

Hay từ đời các Thánh tông đồ, ngày thứ Bảy được thay bằng Ngày Thứ Nhất trong tuần, vì là ngày Chúa đã phục sinh sau khi dùng cái chết khổ đau mà thanh tẩy, canh tân công trình sáng tạo của Thiên Chúa và cũng là ngày Đức Chúa Thánh Thần ngự đến khai sinh Hội Thánh.

Ngày ấy, Thiên Chúa không buộc chúng ta phải dự thánh lễ. Nhưng luật tự nhiên dạy ta phải đặc biệt hướng về Thiên Chúa để thờ phượng, kính mến, cảm tạ Thiên Chúa và cầu xin ơn Ngài tha thứ tội lỗi của cả tuần lễ đã qua, cả quá khứ và xin Ngài ban ơn trợ giúp ta cả hồn và xác, để ta được sống xứng đáng là con cái Chúa. Vì nếu không có ơn Ngài ta chẳng biết phải sống thế nào, phải làm gì và làm cho nên việc gì.

Nhưng Hội Thánh là mẹ ta dạy ta :

Ngày của Chúa ta phải gặp gỡ nhau, sống tình huynh đệ, để giúp nhau và cùng nhau sống tình Chúa. Và nhờ Chúa Giêsu mà chu toàn bổn phận làm con cái Thiên Chúa, để được Thiên Chúa tha tội, yêu thương và cho ta được hưởng ơn cứu độ của Ngài.

Mà Thánh lễ là một việc cao trọng chính Đức Chúa Giêsu đã lập, đã khởi sự để ta được nhờ Ngài, với Ngài mà thờ lạy Thiên Chúa Cha.

Nên Hội Thánh dạy và buộc mọi Kitô hữu đã tới tuổi khôn, phải dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, để nhờ phụng vụ thánh lễ mà giáo dục và thánh hóa đời ta.

Và vì thánh lễ gồm hai phần chính là:

- Phụng vụ Lời Chúa.

- Phụng vụ Thánh Thể.

Nên cần phải tham dự thánh lễ ngay từ đầu để nghe đọc Lời Chúa, bài giảng giúp hiểu và áp dụng Lời Chúa, nếu bỏ mất phần này là mất phần cần thiết để sửa soạn tâm hồn bước vào Phụng vụ Thánh Thể.

Phụng vụ Thánh Thể là nhờ Chúa Giêsu Kitô cùng với Ngài, hiệp nhất trong tình con thảo đối với Thiên Chúa mà thờ lạy, cảm tạ, đền tội và tâm sự với Cha trên trời.

Việc thiết yếu trong phần này là hiệp lễ, tức rước lễ. Đó là đón nhận Mình Thánh Chúa Giêsu như quà cao quý Thiên Chúa Cha tặng ban cho, để ta được nên một với Chúa Kitô, sống và đồng hành với Chúa Kitô, được nuôi dưỡng, được tăng trưởng trong ơn nghĩa với Thiên Chúa nhờ Thánh Thể Chúa. Nên cũng được gọi là tiệc Thánh Thể.

Tuy không buộc rước lễ, nhưng bỏ rước lễ khi dự lễ ngày Chúa Nhật, thì khác nào được Thiên Chúa mời đến dự tiệc mà coi thường cao lương Thiên Chúa Cha ban tặng.

Cử chỉ này khi xưa bị gọi là tội khi quân đáng chết, như dụ ngôn tiệc cưới con vua, những người được mời mà không đến sẽ đời đời không được mời nữa. CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con ý thức được sự bỏ dự lễ ngày Chúa Nhật là một cử chỉ xúc phạm nặng đến tình Thiên Chúa Cha yêu thương và để mất đi nguồn ơn thánh dồi dào.

* Hát : Chúa nhân từ... (trang 7)

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chân thành sám hối về tội chúng con đã bỏ lễ Chúa Nhật, hoặc dự lễ ơ hờ, thiếu tin cậy mến.

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cũng hối hận và xin Chúa tha thứ vì những lần đi lễ muộn, bỏ về sớm, hoặc có mặt mà vắng lòng.

* Hát

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hối hận vì bỏ rước lễ ngày Chúa Nhật hay rước lễ mà không sửa soạn tâm hồn cho tinh sạch.

* Hát

* Kinh Lạy Cha

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/st209-thanh-hoa-ngay-chua-nhat/