Trích từ Dân Chúa

ST208: Phép Thánh Thể

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt.26,26-29)

Cũng trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy." Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy."

SUY NIỆM

Trong bối cảnh một bữa ăn truyền thống, luật buộc tổ chức hằng năm với nghi thức long trọng. Bằng những lời đơn sơ và những cử chỉ thường nhật, Chúa Giêsu đã đưa ra một hình thức cũng rất đơn sơ về một bữa ăn, nhưng với tính chất và hiệu quả vĩ đại.

Tính chất vĩ đại, vì là nền tảng việc thờ phượng duy nhất đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Đối với loài người chúng ta lại là một lưu niệm sống động, mà thánh Toma Tiến sĩ nói là diệu kỳ hơn cả việc Thiên Chúa tạo dựng đất trời. Đó là việc Thiên Chúa đã yêu thế gian dường ấy đến nỗi đã ban chính Con độc nhất và rất yêu quý của Ngài cho thế gian, hầu cải tổ nhân loại, làm cho loài người tội lỗi được gia nhập hàng tư tế, vương giả với thiên chức con cái Thiên Chúa, đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô.

Đó là việc Con Thiên Chúa đã dâng chính nhân tính vô cùng thánh thiện của Ngài làm lễ hy sinh trên khổ giá, để đền tội cho ta và lấy máu thánh Ngài thanh tẩy chúng ta.

Đức Kitô lại thông ban cho Hội Thánh được làm như Ngài đã làm để trình lên Thiên Chúa Cha cuộc tử nạn sinh ơn cứu độ cho chúng ta và sự phục sinh vinh hiển của Ngài, mà xin Thiên Chúa Cha tha thứ mọi tội lỗi của mọi người trong mọi thế hệ. Đồng thời nhắc nhở cho ta nhớ đến Ngài đã chết cho ta được sống đời đời. Ngài đã chết nhục nhã cho ta được sống lại vinh quang. Ngài đã chết khổ đau cho ta được hạnh phúc đời đời. Ngài đã chết như một tội nhân để ta được tái sinh làm con cái Thiên Chúa.

Thánh lễ là việc rất cao cả, nhưng Thiên Chúa cho tái diễn liên tục hàng ngày, ở khắp nơi trên mặt đất, không một phút nào mà không có thánh lễ được cử hành. Mỗi thánh lễ đều được chính Chúa Giêsu qua tác vụ của Linh mục, dâng chính mình làm hy lễ vô cùng tinh tuyền thánh thiện để thờ lạy, kính mến, tạ ơn Thiên Chúa Cha và cầu xin phúc lành tuôn đổ trên thế gian. Vì thế tất cả mọi thánh lễ cũng chỉ là một với hy lễ Đức Kitô dâng trên Thánh giá xưa. Tức là việc Chúa Giêsu chịu đau khổ và chịu chết được luôn luôn hiện tại hóa khắp nơi và luôn luôn là nguồn ơn thanh tẩy, tinh luyện và thánh hóa chúng ta.

Thế mà, than ôi, mấy ai đã biết quý trọng Thánh lễ và nhờ Thánh lễ mà nên thánh, mà củng cố ơn cứu độ cho mình và cho tha nhân !

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chân thành sám hối vì sự vô ân bạc nghĩa này, là đã không biết quý trọng thánh lễ.

* Hát : Lòng con đau đớn... (trang 3)

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con ước nguyện từ đây luôn luôn quý trọng và khi có thể sẽ dự thánh lễ hàng ngày, hầu nhờ Chúa với Chúa mà thờ lạy, cảm mến, đền tạ Chúa vì ơn cao cả này.

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con ơn sốt sắng tham dự thánh lễ hàng ngày để luôn luôn cảm tạ Chúa hằng ở với chúng con và cho chúng con được nhờ Chúa, với Chúa chu toàn phận làm con đối với Cha trên trời.

* Hát

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa toàn thể nhân loại, xin Chúa thanh tẩy, tinh luyện và thánh hóa chúng con, để chúng con cũng được là lễ vật hy sinh đền tội mình.

* Hát

* Kinh Lạy Cha

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/st208-phep-thanh-the/