Trích từ Dân Chúa

ST204: Canh Tân

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc.19,1-10)

Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Giakêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! "Ông vội vàng trụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!". Ông Giakêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn."Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."

SUY NIỆM

Cùng giới thu thuế như ông Lêvi, ông Giakêu còn là trưởng ty thuế vụ của một thành phố phồn thịnh như Giêricô.

Ở địa vị cao, nhưng tính tình đơn sơ.

Ông rất giàu nhưng hào phóng.

Tuy thế, ông cũng bị dân chúng cho chung số những kẻ buôn dân bán nước, bóc lột đồng bào để đút lót chính quyền bảo hộ, nên mới có địa vị cao như thế.

Dáng ông lại thấp bé nên họ mỉa mai ông : "Nhất lé, nhì lùn...".

Nhưng Chúa Giêsu luôn nhìn thấy những khía cạnh tốt nơi ông. Trước hết là lòng ông khao khát được trông thấy Chúa. Đám người vây quanh Chúa vừa đông vừa cao, quên mình là quan chức lớn trong thành, ông chạy trước như một đứa trẻ, trèo lên một cây bên đường chờ Chúa đi qua.

Chúa đã ngước mắt nhìn ông, gọi tên ông, đề nghị được vào trọ nơi nhà ông.

Vui mừng như hạn hán được mưa nguồn. Ông vội trụt xuống đón Chúa vào nhà. Lòng ông đã rộng mở trước khi Chúa bước vào nhà ông. Ông đã thưa với Chúa: Ông xin hiến dâng một nửa gia tài của ông để cho người nghèo và ông sẽ đền gấp bốn lần những thiệt hại ông đã gây cho kẻ khác.

Ông không chỉ sám hối mà còn đền bù cách rộng rãi. Chúa cũng quảng đại tuyên thưởng ông : "Hôm nay gia đình này cũng được ơn cứu độ".

Cử chỉ của ông, tâm tình của ông, việc ông làm đã được ghi lại trong Tin Mừng cứu rỗi như một gương sáng, và không chỉ ông mà cả vợ con ông, đều được hưởng ơn cứu độ.

Điều mà chúng ta học được qua câu chuyện ông Giakêu là :

1. Lòng khao khát trông thấy Chúa là bước đầu trong cuộc trở lại của ông. Vì cầu được ước thấy, mà nhất là Chúa Giêsu, không đợi ta đi tìm Ngài mà chính Ngài đã đi bước trước để tìm chúng ta.

2. Tính đơn sơ đã làm cho ông Giakêu nên giống trẻ, mà chính Chúa Giêsu lại yêu trẻ. Ngài nói : "Hãy để các trẻ đến cùng Ta vì nước trời là của chúng".

3. Lòng quảng đại của ông đã làm cho Đức Giêsu sung sướng vì Kinh Thánh đã nói: "Làm phúc bố thí là cách xóa sạch tội lỗi". Khi ông nói : Tôi xin hiến một nửa gia sản, quả thật ông đã không tính toán gia sản của ông là bao nhiêu mà chỉ nghĩ đến lỗi lầm mình phải thanh toán, mà thanh toán càng nhiều càng hay, càng mau chóng càng tốt.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã vào nhà ông Giakêu để kết thân với gia đình ông và Chúa biết sở dĩ ông bị liệt vào số những người tội lỗi công khai chỉ vì ông bị ảnh hưởng của thời thế, chứ gia đình ông không là nguyên nhân cũng không là hậu thuẫn cho công việc xấu của ông. Xin Chúa cũng nhân từ cứu vớt chúng con khỏi ảnh hưởng thế tục.

* Hát : Nguyện Chúa chí ái, hãy lắng nghe lời chúng con. Rủ tình thương xem vì chúng con phạm đến Người.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa yêu những tâm hồn đơn sơ, chân thật. Xin cho chúng con biết sống đơn sơ và chân thật với mọi người.

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa thưởng bội hậu cho những nghĩa cử quảng đại. Xin cho chúng con biết sống quảng đại với những người nghèo đói.

* Hát

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con được lòng chân thành sám hối và mau mắn sửa mình như ông Giakêu.

* Hát * Kinh Lạy Cha

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/st204-canh-tan/