Trích từ Dân Chúa

ST203: Chúa Gọi Ông Lêvi

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt.9,9-13)

Bỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người.

Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."

SUY NIỆM

Người Do Thái chịu ảnh hưởng của các luật sĩ và biệt phái, khinh thường và có thể nói là ghét người thu thuế.

Thời Chúa Giêsu, nước Do Thái bị cường quốc Rôma đánh thuế hàng xuất cũng như nhập khẩu. Họ cho nhiều người thầu về từng mặt hàng, ai thầu phải nộp cho chính quyền Rôma hàng tháng hay hàng năm một số tiền về một mặt hàng nào đó. Và những nhà thầu ấy được thu thuế mà bù lại. Họ thường tham nhũng và làm chuyện bất công, nên bị đại chúng ghét, bảo họ là bọn sâu dân mọt nước, bóc lột xương máu đồng bào mà nộp cho ngoại bang.

Ông Lêvi cũng trong nhóm người thu thuế, vì sinh kế ông phải đấu thầu một mặt hàng tại hải cảng Carphanaum, và dĩ nhiên như người ta, ông đã phải bỏ tiền ra cho Nhà nước thì cũng phải làm gì để kéo lại. Ông cũng bị dân chúng cho là đồng lõa với bọn thu thuế gian ác.

Theo Tin Mừng: Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thuế, thấy ông đang ngồi đó thì gọi ông. Ông đã bỏ mọi sự mà theo Chúa. Đó là những nét chính của câu chuyện chứ thực tế không đơn giản như thế.

Điều rõ ràng là ông đã theo làm môn đệ Chúa vì ông đã được nghe Chúa giảng. Lòng ông đã mến Ngài, nhưng tự nghĩ mình không đáng làm môn đệ Chúa, nay được Chúa gọi, ông sung sướng đáp lời Chúa.

Ông đã thanh toán sổ sách, giao sổ sách cho người muốn thay thế ông.

Chúa Giêsu đã biết thiện chí của ông, đã chìa tay ra cho ông.

Để từ giã các bạn đồng nghiệp, ông đã thết một bữa tiệc mời Chúa và các bạn cùng dự. Vì ông đã mau mắn đáp lời Chúa nên ông đã được thanh tẩy, và Chúa đã đích thân đào tạo ông thành tông đồ.

Điều chúng ta phải nhận ra trong trình thuật này là :

1. Chúa Giêsu luôn luôn cần người cộng tác và tiếp tục sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu rỗi.

2. Ai thực tình muốn đáp lại ơn Chúa gọi thì đối với Chúa, quá khứ của đương sự không thành vấn đề, Chúa chỉ cần thiện chí trong hiện tại.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi còn tại thế Chúa không kỳ thị giai cấp, hay nghề nghiệp mà chân tình yêu thương mọi người. Xin cho chúng con được nên giống Chúa yêu thương mọi người không phân biệt.

* Hát : Xin cho con yêu Chúa và yêu mọi người, yêu như Chúa yêu.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã kêu gọi một người trong giới người mà đại chúng ghét. Xin cho chúng con được nên giống Chúa, không có thành kiến về ai, mà chỉ biết yêu thương mọi người như Chúa yêu họ.

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ông Lêvi đã mau mắn đáp lời Chúa gọi, nên Chúa cũng mau mắn làm cho ông nên tông đồ của Chúa. Xin cho giới trẻ ngày nay biết theo Chúa hơn là công danh lợi lộc.

* Hát

* Kinh Lạy Cha

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/st203-chua-goi-ong-levi/