Trích từ Dân Chúa

ST201: Người Bất Toại

Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc.5,18-25)

Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người. Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giêsu. Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: "Này anh, anh đã được tha tội rồi."

Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ: "Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?" Nhưng Đức Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên Người lên tiếng bảo họ rằng: "Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy? Trong hai điều: một là bảo: "Anh đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội -Đức Giêsu bảo người bại liệt-: tôi truyền cho anh: Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà!" Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa.

SUY NIỆM

Anh ta còn thanh niên, và có thể cũng là một thanh niên vui tính yêu đời, nhưng dễ dãi với mình và hay bỏ nhà đi chơi với chúng bạn. Và cũng có thể một lần nào đó, chén chú chén anh làm anh say mèm. Khi ra về, anh đã ngã nằm dọc đường mà không ai biết, vì gió lạnh và sương sa, anh đã bị cảm nặng và thành tê bại.

Nghe người ta kể lại một vị sứ ngôn quyền phép mới xuất hiện để cứu nhân độ thế. Anh hối hận vì đang là gánh nặng cho gia đình, nên nhờ các bạn đưa anh đến với vị sứ ngôn ấy chữa anh.

Chúa Giêsu đang ngồi giảng ở một nhà trong xóm. Nhưng ngay cả sân và ngõ vào cũng không chỗ nào hở. Người khỏe chen không nổi thì làm sao mà khiêng một cái chõng qua được ? Các bạn anh nảy ra sáng kiến, khiêng anh ta lên mái bằng nhà bên cạnh, chuyển sang mái nhà nơi Chúa Giêsu đang giảng, mở cửa thông gió trên mái, cột dây vào chõng thả anh ta xuống, gần nơi Chúa ngồi.

Chúa thấy và đã hiểu tâm trạng của các bạn anh, cũng như để khuyến khích hảo tâm họ, nên bảo anh : "Tội con đã được tha rồi, hãy vác chõng mà về". Một luồng hơi ấm tràn vào thân thể và cả tâm hồn anh. Tức khắc anh cảm thấy mình hết tàn phế, đứng lên tự vác lấy chõng ra về trước sự ngạc nhiên và thán phục của mọi người có mặt. Họ tự rẽ lối cho anh đi.

Nhưng điều chúng ta cần rút ra từ biến cố này là :

1. Chúa yêu thương mọi người, người tội lỗi càng được Chúa để ý như người cha đối với đứa con đau.

2. Chúa chỉ cần chúng ta khiêm nhường nhận ra điều sai trái của ta và muốn sửa sai, vì bất cứ lý do hay mục đích nào, như người mẹ cầm viên thuốc nỉ non bé há miệng ra, là lòng bà sung sướng. Chúa cũng nhẫn nại yêu thương chờ giúp đỡ ta.

3. Không phải tình cờ mà bệnh nhân được các bạn anh tận tình giúp đỡ, mà chính là tình yêu quan phòng của Chúa đã biết anh hối hận và ước muốn thành thực của anh, mà ban ơn thúc đẩy các bạn anh vui vẻ giúp đỡ anh, tạo cơ hội cho anh được gặp gỡ Chúa, khi mà trong hoàn cảnh ấy, việc đến gần Chúa có thể nói là rất khó.

4. Đó là điều Chúa muốn nói lên khi Chúa định lập Nhiệm tích Hòa giải. Hãy thật tình muốn trở về, bất cứ tội nhân nào dù tội lỗi mấy cũng sẽ được Chúa nâng đỡ và kêu họ đến để ôm họ vào lòng mà tha thứ.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa đã được sai đến cứu những người tội lỗi. Xin thương cho chúng con được chân thành sám hối tội lỗi chúng con.

* Hát : Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van lạy Chúa xin dủ thương. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.

2. Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa đã lập Nhiệm tích Hòa giải, như cánh tay Thiên Chúa dang ra đón chúng con để tha thứ cho chúng con.

* Hát

3. Lạy Đức Giêsu Kitô Thánh Thể, xin thanh tẩy, tinh luyện và thánh hóa tư tưởng, lòng muốn, lời nói việc làm của chúng con.

* Hát

4. Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa đã lập Nhiệm tích Thánh Thể để bồi dưỡng chúng con, mà Chúa đã giải thoát khỏi tội lỗi. Xin làm cho chúng con được phục hồi sức sống siêu nhiên.

* Hát

* Kinh Lạy Cha

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/st201-nguoi-bat-toai/