Trích từ Dân Chúa

Lời Nguyện Cám Ơn Giêsu Thánh Thể

Dân Chúa

(Để cám ơn sau khi rước Chúa hay để tâm sự khi viếng Thánh Thể)

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian và ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế, để chúng con được sống và sống viên mãn hơn!

Chúng con tin thật:

Qua hình bánh, Chúa đang ngự trong nhà tạm này (nếu viếng Chúa) Chúa đang ngự trong con người của chúng con (nếu rước Chúa).

Với tất cả thần tính hằng sống và nhân tính vinh hiển của Chúa.

Chúng con thờ lạy Thần Tính của Chúa đã hoá thành nhục thể và ở giữa chúng con. Chúng con chúc tụng Tình Yêu của Chúa đã yêu chúng con đến tự hiến để chúng con được thánh hoá trong chân lý! Chúng con kính mến Nhân Tính của Chúa đã được thụ thai bởi quyền phép Chúa Thánh linh và được hạ sinh bởi lòng đồng trinh của Mẹ Maria.

Chúng con đền tạ Linh Hồn của Chúa đã buồn sầu đến chết vì tội lỗi của loài người chúng con. Chúng con cảm tạ Thánh Thể của Chúa đã trở nên Bánh bởi trời xuống nuôi sống thế gian Chúng con nguyện cầu Thập Giá của Chúa, như cây trường sinh mọng sữa và mật là nước và máu từ cạnh sườn của Chúa chảy ra tẩy rửa con người tự ái đầy yếu nhược của chúng con, và cho chúng con no thỏa chỉ một mình Chúa mà thôi!

Lạy Chúa,

Từ nay, Chúa chính là Sự Sống của chúng con.
Và, Sự sống mà chúng con đang sống đây không còn phải chúng con sống nữa,
song chính là Chúa sống trong chúng con.
Để rồi, Nhờ Trái Tim Đầy Ơn Phúc của Mẹ Maria Đồng Công Cứu Chuộc,
Mẹ của Chúa cũng là Mẹ của chúng con, nhân tính của chúng con
đã được Chúa cứu chuộc, ngự trị và dưỡng dục này hoàn toàn thuộc về Chúa và là của
Chúa, xin Chúa tiếp tục làm chứng cho chân lý trong chúng con và qua chúng con, để thế gian nhận biết rằng Cha ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng con cho tất cả nên một trong Chúa là Cha và Con và Thánh Thần.

Amen.


Lời Nguyện Viếng Thánh Thể

Lạy Cha Chí Thánh, con đến thờ lạy Cha đang hiện diện trong Thánh Thể. Con cám ơn Cha vì khi gọi Cha là Cha của con thì chính Thánh Thần cũng đang hiện diện trong con. Con yêu mến Cha bằng trái tim của con. Con tin Cha đang hiện diện bằng đôi mắt trần của con. Con chọn theo Cha vì Cha đã yêu thương cứu chuộc con khỏi tội và sự chết đời đời. Con cám ơn Cha đã nuôi con bằng chính Mình và Máu châu báu, trường sinh của Cha. Cha về cùng Chúa Cha nhưng Cha đã không để con cô đơn, đói khát nơi trần gian này.

Ôi êm ái và dịu dàng thay khi con được phúc ở trong lòng từ mẫu của Cha! Khi con đến với Cha là con tìm được sự bình an, yêu thương và tha thứ đích thực trong tâm hồn, điều mà con không thể tìm được trên thế gian này. Con cũng chẳng còn sợ chi nữa, vì có ai trong vũ trụ này mạnh mẽ, quyền năng hơn Cha? Những sầu muộn, đau khổ, bệnh tật, lo âu, chán trường, thất vọng, gánh nặng của con chỉ có Cha là người duy nhất mới chữa lành được mà thôi. Con ao ước được yêu mến Cha hơn, được biết về Cha hơn, được gần Cha hơn nữa. Con có mắt nhưng đã có lúc con đi trong tăm tối; Cha ở trong con nhưng con lại cứ đi tìm Cha ở bên ngoài; con có trái tim để yêu nhưng có lúc lại nuôi dưỡng hận thù, con tin Cha là Ðấng hằng sống và là hạnh phúc của con nhưng con thường hay sợ cái chết.

Ước gì con được lớn lên và trở nên giống Cha hơn mỗi ngày. Ước gì con cảm nghiệm được tình yêu của Cha để trái tim con biết rung động. Ước gì con biết lắng nghe tiếng Cha để con làm điều đẹp Thánh ý Cha. Cha yêu dấu của con! Con xin gọi tên Cha và con muốn nói lên lời yêu mến Cha như khi con chưa ra đời thì Cha đã gọi tên con và yêu mến con. Trong trái tim con, xin Cha làm chốn ngự trị, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Ôi Giêsu rất yêu dấu của con. Amen.

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/loi-nguyen-cam-on-giesu-thanh-the/