Trích từ Dân Chúa

Kinh Cầu Chúa Giêsu Thánh Thể

Dân Chúa

Chúa Giêsu Thánh Thể ngự thật trong Bánh và Rượu
Đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể (câu nào cũng vậy)

Chúa Giêsu Thánh Thể là Con Thiên Chúa hằng sống
Chúa Giêsu Thánh Thể là Ngôi Hai Thiên Chúa
Chúa Giêsu Thánh Thể là Bánh Trường Sinh từ trời
Chúa Giêsu Thánh Thể là Mục Tử nhân lành
Chúa Giêsu Thánh Thể là Mục Tử hiến mình vì đàn chiên
Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng Cứu Độ trần gian
Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng Chữa Lành
Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng khoan dung
Chúa Giêsu Thánh Thể là đại dương Lòng Thương Xót
Chúa Giêsu Thánh Thể là kho tàng nguồn ân sủng
Chúa Giêsu Thánh Thể là tình yêu của mọi tâm hồn
Chúa Giêsu Thánh Thể là chốn náu thân của các linh hồn
Chúa Giêsu Thánh Thể khiêm nhường và dịu dàng trong lòng


Lời Nguyện Theo Kinh Thánh:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đã bao lần Cha muốn tập họp chúng con lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà chúng con không chịu (Lc13:34). Ước chi hôm nay chúng con nhận ra những gì đem lại bình an cho chúng con! (Lc19:42). Cha chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chúng con (Ga 10:11). Cha vẫn yêu thương chúng con là kẻ thuộc về Cha còn ở thế gian, và Cha yêu thương chúng con đến cùng (Ga13:1). Thiên Chúa Cha đã yêu mến Cha thế nào, thì Cha cũng yêu mến chúng con như vậy (Ga15:9). Không ai có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúng con là bạn hữu của Cha, chúng con hãy ở lại trong tình thương của Cha (Ga15:13-14). Ai ăn thịt và uống máu Cha, thì ở lại trong Cha, và Cha ở lại trong người ấy (Ga6:56). Nếu các con ở lại trong Cha và Lời Cha ở lại trong các con, thì muốn gì, các con cứ xin, các con sẽ được như ý (Ga15:7). Hỡi các con đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Cha, Cha sẽ cho các con nghỉ ngơi bồi dưỡng. Các con hãy mang lấy ách của Cha, và hãy học nơi Cha, vì Cha hiền hậu và khiêm nhường trong lòng; và tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của Cha thì êm ái, và gánh của Cha thì nhẹ nhàng." (Mt11:28-30). Cha sẽ không để chúng con mồ côi (Ga14:18). Cha muốn rằng Cha ở đâu, thì các con cũng ở đó với Cha (Ga17:24). Cha nói với các con những điều ấy, để trong Cha các con được bình an (Ga16:33). Cha sẽ gặp lại các con, lòng các con sẽ vui mừng; và niềm vui của các con, không ai lấy mất được (Ga 16:22).

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Ngài. Amen.


Lời Nguyện Với Chúa Giêsu Thánh Thể

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúa đến với chúng con, dưới dạng tấm bánh bình thường.
Tấm bánh chẳng nói gì, chỉ biết lặng lẽ chờ đợi.
Tấm bánh hiện diện là để phục vụ cho con người.
Tấm bánh quá đỗi mong manh, nhỏ bé, có thể bị ẩm mốc làm hư hoại, và tan rất mau sau khi được nhận lãnh.

Lạy Chúa Giêsu, có cái gì tương tự, giữa phận làm người và phận làm bánh của Chúa.
Xin cho chúng con biết cách, đến với con người hôm nay: đơn sơ, khiêm hạ, không chút vinh quang hay quyền lực. Nhờ ăn tấm bánh của Chúa, chúng con cũng trở nên tấm bánh ngon, được bẻ ra để đáp ứng khẩu vị của nhiều người.

Ước gì chúng con dám rước Chúa đi vào mọi vùng mờ tối của lòng mình, để sự hiện diện của Chúa trong con được lớn lên. Và ước gì chúng con trở thành những Nhà Tạm di động, đem Chúa đến cho đồng bào và quê hương chúng con. Amen.

URL: http://danchuausa.net/suy-niem-thanh-the/kinh-cau-chua-giesu-thanh-the/