Trích từ Dân Chúa

Tại Sao Phải Sạch Tội Mới Được Rước Mình Máu Chúa?

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Hỏi: Xin Cha giải thích thắc mắc sau đây: Chúa Kitô đến để cứu vớt những người tội lỗi. Chúa ngồi đồng bàn ăn uống với những người tội lỗi khi xưa. Vậy tại sao bây giờ Giáo Hội dạy phải sạch tội mới được rước Mình Thánh Chúa?

Trả lời:

I- Tại sao Chúa Giêsu giao du với những người bị xã hội Do Thái coi là tội lỗi?

Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần đọc lại lời Chúa Giêsu nói với nhóm biệt phái xưa kia: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.” (Mt 9:12) Thật vậy, Chúa Kitô đến để tìm những người tội lỗi và kêu gọi họ ăn năn để được tha thứ và cứu rỗi. Chúa tự ví mình như thầy thuốc đi tìm bệnh nhân để cứu chữa chứ không tìm người mạnh khoẻ để săn sóc. Vì thế Chúa đã không ngần ngại đến nhà những người thu thuế, tức những người bị bọn biệt phái coi là người tội lỗi để dùng bữa với họ. Chúa còn làm bạn với cả những người có đời sống tai tiếng như Mađalêna. Nhưng thử hỏi: Chúa ngồi đồng bàn với người bị coi là tội lỗi, cũng như làm bạn với những phụ nữ tai tiếng kia với mục đích gì? Có phải là để công nhận nếp sống tội lỗi của họ hay để kêu gọi họ từ bỏ đời sống đó để trở nên hoàn thiện?

Chắc chắn Chúa không đồng bàn, hay giao du với những người đó để đồng hoá mình với họ hay tán thành cách sống của họ. Chúa đến với họ để mời gọi họ từ bỏ nếp sống tội lỗi để trở nên tốt lành hơn mà thôi. Đây chính là mục đích của Chúa Kitô đến trần gian cách nay trên 2000 năm để cứu chuộc cho nhân loại khỏi chết vì tội như Chúa đã nói với các môn đệ xưa kia: “Con Người đến để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (x Mt 20:28).

Trong suốt 3 năm rao giảng Tin mừng cưú độ Chúa Giêsu chưa một lần nào đã nói với ai: “các con đừng lo nghĩ gì về đời sống của mình. Cứ sống và làm những gì mình thích rồi sau khi chết Ta sẽ dẫn tất cả vào Thiên đàng để vui hưởng hạnh phúc muôn đời vì Thiên Chúa, Cha của các con là Đấng tốt lành, không muốn bắt lổi ai về bất cứ điều gì.” Ngược lại, ngay khi mở đầu cho sứ vụ công khai rao giảng Tin Mừng Cứu độ, Chúa Giêsu đã kêu gọi dân chúng thời đó:

Thời kỳ đã mãn. Nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (x. Mc 1:15). Sám hối và tin vào Tin Mừng có nghĩa là từ bỏ tội lỗi và sống theo đường lối của Thiên Chúa, đối nghịch hoàn toàn với đường lối của con người, của trần gian, của “văn hoá sự chết” đang lộng hành ở khắp nơi trên thế giới ngày nay. Vì thế trong suốt thời gian rao giảng, Chúa Giêsu đã nhiều lần đưa ra những lời ngăm đe hay cảnh caó nghiêm khắc như sau:

“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (Lc 13:24).

Hay:

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: 'lậy Chúa, Lậy Chúa' là được vào Nước Trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi” (Mt 7:12)

Hoặc nghiêm khắc hơn nữa:

“Nếu chân của ngươi làm cớ cho ngươi sa ngã thì hãy chặt mà ném đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục.” (Mc 9:45)

Như thế đủ cho thấy là Chúa Giêsu không đến để thoả hiệp với sự dữ, tội lỗi của trần gian qua sự kiện Chúa đến ăn uống hoặc giao du với những người bị mang tiếng là tội lỗi xấu sa như những người thu thuế và phụ nữ tai tiếng thời đó.

II- Giáo lý của Giáo Hội về việc rước Mình máu Thánh Chúa Kitô.

Vì thế, không thể lý luận rằng Chúa Giêsu từng ăn uống với “những người tội lỗi”, do đó không cần phải sạch tội mới được rước Mình Máu Thánh Chúa.

Lý do trước hết như vừa nói ở trên: Chúa ăn uống với họ không có nghĩa là tán thành cách sống của họ mà muốn kêu gọi họ sám hối để được cứu rỗi.

Chúa đến để giải phóng cho con người khỏi tội lỗi để được tự do sống thân tình với Ngài trong cuộc sống này và nhất là trong cuộc sống vĩnh cửu mai sau trong Nước Thiên Chúa.

Chắc chắn Chúa chê ghét tội lỗi nhưng yêu thương kẻ có tội biết hối lỗi và xin tha thứ. Tội luôn luôn là trở ngại lớn lao nhất để ngăn cách con người với Thiên Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành.Do đó, muốn gần Chúa, muốn là bạn hữu nghĩa thiết với Ngài thì điều kiện cần thiết là phải sạch mọi tội lỗi.

Liên quan đến việc rước Mình Máu Chúa Kitô khi tham dự Thánh lễ, Giáo Hội dạy rằng: “Ai muốn rước lấy Chúa Kitô trong hiệp lễ Tạ Ơn (Eucharistic communion) thì phải ở trong tình trạng có ân sủng. Ai biết mình có tội trọng thì không được bước tới Bàn Tiệc Thánh Thể, nếu trước đó đã không nhận được ơn tha tội qua bí tích sám hối” (x SLGHCG, số 1415). Sở dĩ thế vì cũng theo giáo lý cuả Giáo Hội, thì “tội trọng làm mất hoàn toàn sự hiệp thông (communion) giữa ta với Thiên Chúa” và nếu chết không kịp ăn năn thống hối và được tha tội qua bí tích hoà giải thì phải chịu án phạt đời đời trong nơi gọi là hoả ngục“ (x. Sđd, số 1033).

Đây là ác tính và hậu quả rất tai hại của tội trọng (mortal sin) vì tội này đẩy con người ra khỏi tình yêu và lòng khoan dung của Thiên Chúa do cố ý hành động nghịch với tình yêu và sự trọn lành của Ngài. Khi muốn rước Chúa Kitô vào lòng tức là muốn hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa trong tình yêu và sự trọn hảo, tức là trở nên làm một với Người. Nhưng khi có tội trọng thì con người đã đối nghịch hoàn toàn với Thiên Chúa, xa lià tình yêu của ngài. Như vậy làm sao có sự hiệp thông được nữa?

Tóm lại, Chúa luôn giang tay chờ đón kẻ có tội trở về để tha thứ, mặc dù ngài gớm ghét tội lỗi. Vậy muốn kết hiệp với Chúa qua bí tích Thánh Thể thì cần thiết phải sạch tội nhất là tội trọng, vì khi phạm tội này, con người đã cố tình quay lưng lại với Thiên Chúa, cố ý từ khước Ngài để chọn sự dữ đối nghịch hoàn toàn với tình yêu và bản tính thiện hảo của Ngài.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

URL: http://danchuausa.net/song-dao/tai-sao-phai-sach-toi-moi-duoc-ruoc-minh-mau-chua/