Trích từ Dân Chúa

Người Công Giáo Có Được Tham Dự Nghi Thức Thành Hôn Và Tiệc Cưới Các Cặp Hôn Nhân Đồng Tính Không?

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

URL: http://danchuausa.net/song-dao/nguoi-cong-giao-co-duoc-tham-du-nghi-thuc-thanh-hon-va-tiec-cuoi-cac-cap-hon-nhan-dong-tinh-khong/