Trích từ Dân Chúa

Cứ nói tin Chúa Kitô là đủ để được cứu rỗi chăng?

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

URL: http://danchuausa.net/song-dao/cu-noi-tin-chua-kito-la-du-de-duoc-cuu-roi-chang/