Trích từ Dân Chúa

Con Người Có Tự Do Để Hành Động Trong Phạm Vi Thiêng Liêng Hay Không?

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

URL: http://danchuausa.net/song-dao/con-nguoi-co-tu-do-de-hanh-dong-trong-pham-vi-thieng-lieng-hay-khong/