Trích từ Dân Chúa

Chúa Giê Su Không Chết Vì Tội Tổ Tông Của Loài Người?

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

URL: http://danchuausa.net/song-dao/chua-gie-su-khong-chet-vi-toi-to-tong-cua-loai-nguoi/