Trích từ Dân Chúa

Tài tử Mel Gibson gay gắt phê bình phim The Da Vinci Code

Louis Hồng Ân Chúa

Trích thanhlinh.net

Mel Gibson, một tài tử Công Giáo đã gây gắt lên án cuốn sách và phim Mật Mã của Da Vinci vì sách và phim này đã chống đối nhắm vào đức tin mà ông xem là linh thiêng. Nhưng tài tử của phim Cuộc khổ Nạn Của Chúa Kitô rất bất mãn đối với truyện phim kinh dị giữa Chúa Giê-Su và bà Maria Madalena.

Ông Gibson nói: “Điều làm cho tôi lo lắng là khán giả sẽ lầm lẫn tin rằng đó là sự thật. Tôi không tức giận vì họ đã, thực chất, bác bẻ tất cả những điều thiêng liêng mà tôi đã ôm ấp là nền tảng cho niềm tin của tôi. Mật Mã của Da Vinci là một tác phẩm tiểu thuyết nhưng họ đã khéo léo thêu dệt như là sự thật với những giả thuyết sai lạc, nên đã gây lôi cuốn đối với một số khán giả.”

Người tài tử đã có thái độ phẫn nộ này chính là người đã được tiến sĩ Robert Lomas mời đóng phim Mật Mã của Da Vinci chứ không phải Tom Hanks. Ts Lomas nói: “Trong thế giới lý tưởng, tôi vẫn muốn ông Mel Gibson đóng vai chính trong phim này.”

Hồng Ân Chúa chuyển dịch

Gibson Slams ‘The Da Vinci Code’

HOLLYWOOD - Catholic actor Mel Gibson has slammed The Da Vinci Code book and movie for attacking the beliefs that he holds so sacred.

But the Passion of the Christ star has been outraged with the thriller's controversial plot concerning Jesus Christ and Mary Magdalene.

Gibson says, "What worries me is that people will take this as fact.

"I'm not angry, per se, that it refutes everything I hold sacred, the foundations of my beliefs. The Da Vinci Code is an admitted work of fiction but it cleverly weaves fact into maverick theories in a way that will appear plausible to some."

The angry star was actually the first choice of Dr. Robert Lomas' (the intellectual who inspired the Robert Langdon character) to play him, not Tom Hanks.

Lomas says, "In an ideal world I'd quite like to have been played by Mel Gibson."

By WENN| Sunday, May 21, 2006

URL: http://danchuausa.net/luu/tai-tu-mel-gibson-gay-gat-phe-binh-phim-the-da-vinci-code/