Trích từ Dân Chúa

Phim The Da Vinci Code Cơ May Hiếm Có

Lê Trường Vũ

Trích thanhlinh.net

Ngày mai, thứ Sáu 19/5/2006 hãng phim Sony Pictures sẽ cho trình chiếu tại các rạp hát trên toàn thế giới cuốn phim gây nhiều tranh luận và tai tiếng "Mật Mã của Da Vinci". Đây là cuốn phim dựa trên cuốn tiểu thuyết của Dan Brown đang có số bán chạy nhất thế giới đã gần đến con số 50 triệu cuốn bán ra. Cuốn phim này vừa ra mắt các chuyên viên, tài tử và các nhà phê bình nghệ thuật tại đại hội điện ảnh ở Cannes. Tạ ơn Chúa là cuốn phim bị đánh giá thấp về nghệ thuật, thế nhưng ảnh hưởng của nó không nên coi thường vì các ống kính, con mắt thế giới đang dồn vào nó. Cuốn phim này xuyên tạc, bóp méo sự thật về Kinh Thánh và phỉ báng Chúa Kitô. Cuốn phim đầy dẫy những sai lầm và đả kích Giáo hội, nhất là tu hội Opus Dei bị cho là có bàn tay nhuốm máu để bảo vệ bí mật về việc Chúa Giêsu lấy bà Maria Mađalêna và có con.

Cuốn phim và biến cố này đang được cả thế giới chú ý nhất là các cơ quan truyền thông quốc tế, vậy hãy dùng cơ hội hiếm có này biểu lộ thái độ, xác tín niềm tin cho người chưa biết Chúa và đang có khuynh hướng chống và xuyên tạc Kitô giáo.

- Đây là cơ may hiếm có để những người tin Chúa Kitô biểu lộ niềm tin, bênh vực cho Chúa Giêsu mà thế giới hôm nay đang dùng tự do về mọi phương diện để xuyên tạc, loại trừ Thiên Chúa ra khỏi xã hội và đời sống con người.

- Đây là cơ may hiếm có để người Kitô hữu đồng loạt phản đối mạnh mẽ, nói lên tiếng nói của sự thật chống lại những sự dối trá đang lan tràn khắp nơi.

- Đây là cơ may hiếm có để người Kitô hữu vốn có khuynh hướng bảo thủ, dè dặt chứng tỏ bằng hành động.

- Đây là cơ may hiếm có để cho những người chống đối Thiên Chúa, chống đối Giáo hội, phỉ báng Thiên Chúa, gieo rắc sai lầm biết được rằng họ không thể lừa dối sự thật và sẽ gặp phản ứng mạnh mẽ.

- Đây là cơ may hiếm có để cho chúng ta thức tỉnh, ý thức về niềm tin nhất là về việc cần đi sâu trong đời sống đức tin qua việc học biết Kinh Thánh, tham dự Thánh Lễ và giáo dục đức tin con trẻ.

- Đây là cơ may hiếm có để chúng ta chặn đứng cơn sóng thần lạc giáo, phản Kitô đang ào ạt đổ bộ vào bờ biển đức tin Kitô giáo.

Hình Ảnh Người Chiến Sĩ Đức Tin Kitô

(Êphêsô 6:14-17)

1- Lưng thắt đai là chân lý

2- Mình mặc áo giáp là sự công chính

3- Chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an

4- Cầm khiên mộc là đức tin nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần

5- Đội mũ chiến là ơn cứu độ

6- Cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa

Lê Trường Vũ

URL: http://danchuausa.net/luu/phim-the-da-vinci-code-co-may-hiem-co/