Trích từ Dân Chúa

Bài 36: Phần Nào Của Chữ “KHÔNG” Mà Anh/Em Không Thể Nào Hiểu Được?

Anthony Lê

Heart.jpgTrái Tim: Vòng Xoắn Tình Yêu?

Hãy nhớ rằng trong tiếng Anh, những dòng lệnh đòi hỏi “come-on” (thôi mà) thì nên được đáp trả bằng những lời đối đáp mạnh mẽ và dứt khoát để làm chấm dứt đi áp lực ngay từ bây giờ và mãi mãi. Hãy mạnh dạn trả lời “KHÔNG,” thì mọi áp lực sẽ chấm dứt ngay.

Đừng hò hẹn với bất kỳ ai nghĩ rằng: việc quan hệ ân ái tình dục bên ngoài phạm vi của hôn nhân là chuyện đương nhiên của hai người yêu nhau, là chuyện phải có của một mối quan hệ tình yêu đôi lứa.

Việc hò hẹn chính là việc tìm ra một người bạn đời đúng đắn [mà người viết cũng đã từng trình bày qua vào năm 2003 vừa qua trong bài viết có liên quan đến chủ đề đó], vì thế bạn không bao giờ muốn việc mình phải cưới “một kẻ thua thiệt” (a loser), và đừng hò hẹn với kiểu người như vậy….


Come-on: “I do it with all my girlfriends.”

Comeback: “Not this one. By the way, now I am your ex-girlfriend. Good-bye!”

Thôi-mà: “Anh làm chuyện đó với tất cả các bạn gái.”

Phản ứng lại: “Không phải là với đứa này. Nhân tiện cho Anh biết, giờ đây tôi chính là người bạn gái củ của Anh rồi! Chào tạm biệt!”


Come-on: “OK, let’s take off our clothes and just be together. We do not need to do anything.”

Comeback: “No thanks! Do I look that stupid? Good-bye!”

Thôi-mà: “OK, nào chúng ta cùng nhau cởi đồ ra và ở cùng với nhau thôi. Chúng ta chẳng cần phải làm bất cứ điều gì cả.”

Phản ứng lại: “Không xin cám ơn! Bộ tôi trông có vẽ ngu xuẩn lắm hả? Chào tạm biệt!”


Come-on: “Don’t you find me attractive?”

Comeback: “I find you very attractive. I like you a lot. But committing sins together will wreck our relationship.”

Thôi-mà: “Không lẽ Em/Anh không nhận thấy Anh/Em có sức quyến rũ sao?”

Phản ứng lại: “Em/Anh thấy Anh/Em rất là quyến rũ. Em/Anh thích Anh/Em rất nhiều. Thế nhưng việc cùng nhau phạm tội sẽ phá hoại đi mối quan hệ của chúng ta.”


Come-on: “Don’t worry! I use protection.”

Comeback: “You are going to need protection from my dad if you do not leave me alone! Good-bye!”

Thôi-mà: “Em/Anh đừng lo! Anh/Em sẽ dùng cách bảo vệ.”

Phản ứng lại: “Có lẽ, Anh/Em phải cần đến sự bảo vệ từ cha tôi nếu như Anh/Em không để cho tôi một mình! Chào tạm biệt!”


Come-on: “I love you.”

Comeback: “Then please prove it by respecting my values.”

Thôi-mà: “Anh/Em yêu Em/Anh.”

Phản ứng lại: “Thế thì làm ơn chứng tỏ ra điều đó bằng việc tôn trọng lấy các giá trị của Em/Anh đi.”


Come-on: “What are you waiting for?”

Comeback: “I am waiting for my honeymoon and the person I marry.”

Thôi-mà: “Em/Anh đang đợi chuyện gì thế?.”

Phản ứng lại: “Em/Anh đang đợi cho buổi trăng mật của Em/Anh và người mà Em/Anh sẽ cưới làm chồng/vợ.”


Come-on: “Sex is not a big deal.”

Comeback: “It is a big deal to me, a big deal to my future husband/wife, and a big deal to God. I am committed to saving sex for marriage.”

Thôi-mà: “Tình dục chẳng phải là chuyện lớn lao cả đâu.”

Phản ứng lại: “Nó là một chuyện lớn lao đối với tôi, nó là một chuyện lớn lao đối với người chồng/vợ tương lai của tôi, và đó là một chuyện lớn lao đối với Thiên Chúa. Tôi cam kết giữ gìn tình dục cho hôn nhân.”


Come-on: “If you really loved me...”

Comeback: “If you really loved me, you would not ask.”

Thôi-mà: “Nếu Anh/Em thật sự yêu Em/Anh...”

Phản ứng lại: “Nếu Anh/Em thật sự yêu Em/Anh, thì Anh/Em không nên đòi hỏi chuyện đó.”


Come-on: “Everybody is doing it.”

Comeback: “Then you should not have any trouble finding somebody else. Good-bye!”

Thôi-mà: “Mọi người ai cũng đang làm chuyện đó cả.”

Phản ứng lại: “Thế thì Anh/Em chẳng có khó khăn gì để tìm ra một người khác đâu. Chào tạm biệt!”


Mời các bậc phu huynh hãy tiếp tục dõi theo bài viết ngày mai có nhan đề “What Do Mother Teresa and The Bible Say About Love, Sex, Lust, Temptation, and Purity?”

Anthony Lê

URL: http://danchuausa.net/luu/phan-nao-cua-chu-khong-ma-anh-em-khong-the-nao-hieu-duoc/