Trích từ Dân Chúa

Những Phút Cầu Nguyện (tháng 8/19)

Đài Chân Lý Á Châu

Trích từ chương trình phát thanh hàng ngày của Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Xin bấm vào link sau để nghe / tải về

 1. 17/8/2019
 2. 16/8/2019
 3. 15/8/2019
 4. 14/8/2019
 5. 13/8/2019
 6. 12/8/2019
 7. 10/8/2019
 8. 9/8/2019
 9. 8/8/2019
 10. 7/8/2019
 11. 6/8/2019
 12. 5/8/2019
 13. 3/8/2019
 14. 2/8/2019
 15. 1/8/2019

Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)

Mục lục: Tháng 7/19 | Tháng 6/19 | Tháng 5/19 | Tháng 4/19 | Tháng 3/19 | Tháng 2/19

URL: http://danchuausa.net/luu/nhung-phut-cau-nguyen-thang-0819/