Trích từ Dân Chúa

Những nguồn tài liệu về Da Vinci Code

Anthony Lê

Thêm những nguồn tài liệu mới giúp cho giới trẻ phản ứng lại "Da Vinci Code"

VietCatholic News (12/05/2006)

Philadelphia (CNA).- Chủng Viện Về Thần Học tại Westminster đã công bố rằng Chủng Viện đã cùng hợp tác với Công Ty Interlinc để tạo ra các nguồn tài liệu cụ thể dành cho các giới thanh thiếu niên và những người trẻ tuổi hòng giúp họ phản ứng lại với cuốn sách và cuốn phim "The Da Vinci Code."

Trường học làm chủ trang Web tại địa chỉ www.thetruthaboutdavinci.com rất được nổi tiếng vì những cách chọn nhạc rất hay, với kỷ thuật điện toán cực kỳ hiện đại và tân thời, nhằm lồng vào việc giảng dạy Kinh Thánh và Phúc Âm cho giới trẻ, hòng giúp họ biết cách bảo vệ cho đức tin Kitô Giáo của họ.

Trên trang Web có những nguồn thông tin rất bổ ích cho giới thanh thiếu niên và giới trẻ về các chủ đề như: Những Nghi Ngờ về Giáo Hội (Doubts About The Church); Những Nghi Ngờ về Thánh Kinh (Doubts About The Bible); Những Nghi Ngờ về Chúa Giêsu (Doubts About Jesus); và Sự Tin Tưởng Vào Chúa Giêsu (Confidence About Jesus).

Vậy xin mời các bạn trẻ Công Giáo hãy vào thăm trang Web này nhé tại địa chỉ: www.thetruthaboutdavinci.com

Anthony Lê

Thêm một trang Web mới giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mặt trái của "Da Vinci Code"

VietCatholic News (12/05/2006)

Nếu bạn là người quan tâm đến tính đích thực và nguyên thủy của Kitô Giáo, và thích tham gia vào những cuộc đối thoại lành mạnh với những học giả Kitô Giáo chân chính, hòng chuẩn bị cho riêng mình cách đối phó lại với những câu hỏi mang tính "gây hấn" hoặc "hiềm khích" của những kẻ "thừa nước đục thả câu" thì xin mời các bạn hãy vào một trang Web mới có tên Cuộc Đối Thoại Về Da Vinci Code tại địa chỉ: www.thedavincidialogue.com

Và sau đó, mời gọi các bạn khác cùng tham gia vào Trang Web này, vốn sẽ được hiện diện trên mạng Internet đến khi nào cuốn phim xuyên tạc cùng tên được ngừng chiếu tại các rạp chiếu bóng. Đây là trang Web rất đẹp, mang tính nghệ thuật và giá trị rất cao.

Dịch giả nhận được địa chỉ của trang Web này từ email của Nhóm Catholic Online, xin chia sẽ lại cùng Quý Vị!

Anthony Lê

URL: http://danchuausa.net/luu/nhung-nguon-tai-lieu-ve-da-vinci-code/