Trích từ Dân Chúa

Bài 37: Mẹ Têrêsa Và Kinh Thánh Nói Gì Về Tình Yêu...

Anthony Lê

Bài 37: Mẹ Têrêsa Và Kinh Thánh Nói Gì Về Tình Yêu, Tình Dục, Nhục Dục, Cám Dỗ và Sự Trong Trắng?

1. Về Tình Yêu (Love):

Trong Thư I Côrintô 13: 4-7, Thánh Kinh nói về Tình Yêu như sau:

“Tình yêu thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.”

2. Về Tình Dục (Sex):

Tình Dục chính là món quà mà Thiên Chúa trao ban cho đôi hôn nhân để cả hai cùng thỏa mãn và cùng cộng tác với Ngài trong công trình sản sinh con cái và duy trì nòi giống.

Trong Sách Châm Ngôn 5: 18-19, Thánh Kinh nói về Tình Dục như sau:

“Ước gì nguồn nước của con được Chúa chúc lành.
Hãy hưởng thú vui bên người vợ thời son trẻ.
Nàng là nai vàng đáng yêu, là sơn dương kiều diễm.
Ước chi tấm thân nàng luôn làm con vui sướng thoả thuê,
và tình yêu của nàng mãi làm con say sưa ngây ngất.”

3. Về Chuyện Tình Tứ Vợ-Chồng (Romance in Marriage):

Chuyện tình tứ và các mối quan hệ tình dục chỉ trở nên có ý nghĩa trong phạm vi cam kết của đời sống vợ-chồng mà thôi.

Trong Sách Diễm Ca 1:2, 12-13, 2: 4-6, 16, Thánh Kinh nói về Chuyện Tình Tứ Vợ-Chồng như sau:

“Ước gì chàng hôn ta những nụ hôn chính môi miệng chàng !
Ân ái của anh còn ngọt ngào hơn rượu.”

“Lúc quân vương ngự giữa nội cung,
dầu cam tùng của tôi toả hương thơm ngát.
Người tôi yêu là chùm mộc dược
nằm gọn trên ngực tôi.”

“Chàng đã đưa tôi vào phòng tiệc, cho tôi uống rượu nồng,
đã thắng tôi nhờ sức mạnh tình yêu.
Xin cho tôi bánh nho để tôi tìm lại sức,
cho tôi táo để tôi được bồi dưỡng, bởi vì tôi đã ốm tương tư.”

“Người tôi yêu thuộc trọn về tôi
và tôi trọn vẹn thuộc về chàng.
Giữa những khóm huệ thơm, chàng cho chiên gặm cỏ.”

4. Về Tội Ngoại Tình (Adultery):

Điều Răn Thứ 6 ngăn cấm chuyện ngoại tình.

Trong Xuất Hành 20: 14, Thánh Kinh nói về Tội Ngoại Tình như sau:

“Ngươi không được ngoại tình.”

5. Về Thói Dâm Ô (Lust):

Thói Dâm Ô hay sự thèm khát nhục dục chính là một hành vi tội lỗi, và vẫn thường được dùng như là cái cớ để gây ra thêm nhiều thứ tội trọng khác mà thôi.

Nói về Thói Dâm Ô, trong Phúc Âm Thánh Máthêu 5: 28, Chúa Kitô tuyên bố rằng:

“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.”

6. Về Sự Trong Trắng (Purity):

Trong Phúc Âm Thánh Máthêu 5:8 và Thư II Timôthê 2: 22, Thánh Kinh nói về Sự Trong Trắng như sau:

“Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.”

“Anh/em hãy tránh xa các đam mê của tuổi trẻ, cố gắng trở nên người công chính, giàu lòng tin và lòng mến, ăn ở thuận hoà cùng những ai kêu cầu Chúa với tấm lòng trong sạch.”

7. Mẹ Têrêsa Nói Về Tình Yêu:

“A joyful heart is the normal result of a heart burning with love.”
“Một trái tim vui sướng là kết quả bình thường của một trái tim được bỏng cháy bằng chính tình yêu.”

“We must know that we have been created for greater things, not just to be a number in the world, not just to go for diplomas and degrees, this work and that work. We have been created in order to love and to be loved.”
“Chúng ta phải biết rằng chúng ta được tạo dựng nên vì những điều lớn hơn, chứ không chỉ là một con số nơi thế giới, chứ không chỉ để đi học lấy bằng cấp hay chứng chỉ này nọ, cho công việc này hay công việc kia. Chúng ta được tạo dựng để yêu và được yêu.”

“Each time anyone comes into contact with us, they must become different and better people because of having met us. We must radiate God’s love.”
“Cứ mỗi lần bất kỳ ai tiếp xúc với chúng ta, họ phải trở nên những người khác hẳn và tốt đẹp hơn bởi vì họ đã gặp được chúng ta. Chúng ta phải chiếu rọi ra tình yêu của Thiên Chúa.”

“Intense love does not measure…it just gives.”
“Tình yêu cao độ không tính toán…nó chỉ cho đi mà thôi.”

“To be true, love has to hurt…Jesus said, ‘Love one another as I have loved you.’ He loved until it hurt.”
“Thật sự mà nói, yêu là phải thương đau… Chúa Giêsu đã nói, ‘Hãy yêu người khác như Ta đã yêu con.’ Ngài đã yêu cho đến khi bị thương đau.”


Mời các bậc phu huynh hãy tiếp tục dõi theo bài viết ngày mai có nhan đề “Sex…To Whom Are Teens Listening?”

Anthony Lê

URL: http://danchuausa.net/luu/me-teresa-va-kinh-thanh-noi-gi-ve-tinh-yeu/