Trích từ Dân Chúa

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời (Ngày 2/11)

Lm Giuse Maria Nhân Tài, csjb

Bạn thân mến,

Bạn có để ý đến tháng Mười Một không, chắc chắn là có, vì đó là tháng các Linh Hồn, tức là tháng mà Giáo Hội dành cho các linh hồn đã qua đời, nhưng chưa được lên thiên đàng vì chưa đền tội xong, tôi mời bạn cùng tôi nhìn đến khía cạnh khác của tháng Mười Một, đó là -có thể nói- tháng Tình Yêu của Thiên Chúa và đức ái của chúng ta.

1. Tình Yêu của Thiên Chúa.

Thánh Gioan tông đồ nói: “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Gn 4, 8b), tình yêu này được bộc lộ ra dễ thấy nhất, đó là Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài đến trong thế gian, để nhờ Con Một ấy –Chúa Giê-su Ki-tô- mà chúng ta được sống (1 Gn 4, 9b). Và nhờ Máu Thánh của Con Một ấy mà tất cả chúng ta đều được tha tội ở đời này và đời sau trong luyện ngục.

Tháng các linh hồn, nếu chúng ta suy nghĩ đến tình yêu của Chúa dành cho nhân loại, thì chắc chắn chúng ta cũng thấy được lòng thương xót của Ngài qua Giáo Hội, đó là, Giáo Hội qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đã mở kho tàng ân sủng của Thiên Chúa mà ban phát cho con cái của mình, để nhờ các ân sủng mà họ đã lãnh nhận, qua việc hy sinh hãm mình, siêng năng chịu lễ, lần chuỗi Mân Côi.v.v...họ cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục được mau hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.

Tình yêu của Thiên Chúa không những trãi từ đời nọ đến đời kia (Lc 1, 50), mà còn ngay cả đời sau, tức là các linh hồn trong luyện ngục cũng được tình yêu của Ngài thánh hóa, rửa sạch qua ngọn lửa yêu mến, và bằng những lời cầu nguyện của các anh chị em đang còn sống ở trần gian luôn kết hợp với Thiên Chúa bằng ân sủng cùa Ngài.

Các linh hồn trong luyện ngục là những tín hữu khi còn sống mà tình yêu của họ chưa đáp trả đủ tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ, nên họ cần phải được tinh luyện trong lò lửa yêu mến của luyện tội, để linh hồn họ hoàn toàn trong trắng khi diện kiến nhan thánh Chúa. Đó chính là tình yêu cao quý nhất mà Thiên Chúa ban cho con cái của Ngài.

2. Đức ái của chúng ta.

“Khi ấy, ông Giu-đa Ma-ca-bê quyên góp được khoảng hai ngàn quan tiền, và gửi về Giê-ru-sa-lem để xin dâng hy lễ tạ tội; ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại.”(Mcb 12, 43-45) Qua đoạn Thánh Kinh trên đây, chúng ta biết rằng, niềm tin người chết sẽ sống lại đã có từ thời xa xưa, và việc cầu nguyện cho người đã chết, cũng đã được chứng thực do ông Ma-ca-bê chủ động thực hiện.

Tháng Mười Một, Giáo Hội dành hẳn nguyên một tháng để chúng ta –những người còn đang sống- cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục; một tháng tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để cho những người con báo hiếu cha mẹ, để những người đang sống tỏ tình liên đới với người đã chết, để cho những ai chưa một lần cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục được có cơ hội “ra tay” làm nghĩa hiệp, bởi vì tất cả chúng ta –người sống cũng như các linh hồn trong luyện ngục- đều trở nên một thân thể của Chúa Giê-su nhờ bí tích Rửa Tội, và đã cùng ăn một tấm Bánh và uống cùng một Chén là Mình và Máu Thánh của Chúa Giê-su.

Tình yêu liên đới này được thực hiện bằng thái độ anh hùng của chúng ta: tăng thêm giây phút cầu nguyện cho các linh hồn, hy sinh nhiều hơn nữa cho các linh hồn, hãm mình đền tội cách dứt khoát cho các linh hồn.v.v...đó chính là đức ái (tình yêu) của chúng ta có thể làm được cho các linh hồn trong luyện ngục, bởi vì, những linh hồn trong luyện ngục ấy không thể làm gì được để tự cứu mình, tất cả đều nhờ vào lời cầu nguyện của chúng ta mà thôi.

Bạn thân mến,

Tôi tin chắc rằng, bạn cũng có người thân đã qua đời, và bạn chỉ nhớ đến họ những lúc bạn rảnh việc hoặc nhớ đến họ vào ngày giỗ của họ mà thôi, bởi vì như người ta thường nói là “xa mặt cách lòng”, huống gì họ đã chết.

Tháng Mười Một là một ân huệ lớn cho các linh hồn trong luyện ngục, và là một cơ may lớn cho bạn và cho tôi, để chúng ta nhớ đến những người thân yêu đã qua đời, bạn không thể nào nói rằng mình bận việc nên không nhớ cầu nguyện cho các linh hồn trong tháng Mười Một này, bạn cũng không thể viện lý do để khỏi phải đi lễ trong ngày lễ các các linh hồn (2.11), bởi vì trong ngày này, mỗi linh mục buộc phải dâng ba thánh lễ để cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục.

Cuối cùng, bạn đừng bao giờ quên cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi, tức là những linh hồn không có ai nhớ để cầu nguyện cho họ cả, lời cầu nguyện của bạn sẽ làm cho họ sung sướng và mau chóng lên thiên đàng, bởi vì có những linh hồn chỉ cần một hy sinh nhỏ của bạn là được cứu thoát, hoặc có những linh hồn chỉ cần một thánh lễ rất sốt sắng của chúng ta là họ được về ngay bên Chúa trên thiên đàng.

Đố bạn, trên thiên đàng các linh hồn ấy có nhớ mà cám ơn chúng ta không ? Chắc chắn là có, bởi vì các thánh trên thiên đàng không bao giờ quên những ân nhân đã cầu nguyện và hy sinh cho các ngài, và quà tặng mà các ngài dành cho các ân nhân của mình chính là: ngày đêm các ngài luôn cầu bàu cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa. Hạnh phúc quá, phải không bạn ?

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm Giuse Maria Nhân Tài, csjb

URL: http://danchuausa.net/luu/le-cau-cho-cac-tin-huu-da-qua-doi-ngay-211/