Trích từ Dân Chúa

Không Lối Thoát?

Lm Lê Công Đức

No Way Out
Tác giả: Bernard Haring, CSsR
Lm Lê Công Đức chuyển ngữ

KhongLoiThoat.jpg

Săn sóc mục vụ cho những người li dị và tái hôn

- Pastoral care of the divorced and remarried của Bernard Haring, CSsR.

Lm Lê Công Đức chuyển ngữ từ bản tiếng Anh: No Way Out? - Pastoral care of the divorced and remarried của Bernard Haring, CSsR.

Mục Lục

 1. Lời tựa
 2. Chương 1: Những ngõ thoát
 3. Chương 2: Những kiểu thức cũ và mới:
  Suy nghĩ lại và cải cách các cơ cấu
 4. Chương 3: Kỳ vọng nhãn quan mới:
  Linh đạo và thực hành Oikonomia
 5. Chương 4: Làm sao để đạt tới một thực hành dựa trên nguyên tắc nhiệm cục ?
 6. Chương 5: Cải cách luật - Những bước đầu tiên
 7. Chương 6: Ngày nay chúng ta phải làm gì trước để cải cách luật ?
 8. Lời kết

Lm Lê Công Đức

URL: http://danchuausa.net/luu/khong-loi-thoat/