Trích từ Dân Chúa

Hành Trang Nước Trời (audio)

Nguyệt Nga

Mục "Hành Trang Nước Trời" của Radio Giờ Của Mẹ do Nguyệt Nga thực hiện và diễn đọc với mục đích cống hiến đến thính giả những suy tư cảm nghiệm của những tác giả trong cuộc hành trình đức tin. Với những chia sẻ chân tình của tác giả, hy vọng thính giả sẽ tìm thấy sự đồng cảm với tác giả và tha thiết hơn trong việc sống niềm tin Công Giáo giữa xã hội đầy lo lắng và nghi ngờ hôm nay.

Nguyệt Nga

URL: http://danchuausa.net/luu/hanh-trang-nuoc-troi-audio/