Trích từ Dân Chúa

Cuộc Đời Cha Piô (Padre Pio)

Pt Giuse Trần Văn Nhật

CuocDoiChaPio.jpg

Tác giả: Dorothy M. Gaudiose
Pt Giuse Trần Văn Nhật lược dịch

Mục Lục

 1. Thầy Piô
 2. Ma Qủy
 3. Chiến Tranh & Hòa Bình
 4. Năm Dấu Thánh
 5. Thời Kỳ Khó Khăn
 6. Phán Quyết
 7. Kỷ Nguyên Mới
 8. Thành Trì Garganô
 9. Cuộc Điều Tra
 10. Người Dân
 11. Khi Tôi Chết

Pt Giuse Trần Văn Nhật lược dịch

URL: http://danchuausa.net/luu/cuoc-doi-cha-pio-padre-pio/