Trích từ Dân Chúa

Cầu nguyện: Phương thức bầu cử hữu hiệu nhất

Lưu Hiền Đức

3.11.2008 -- Không đầy 48 tiếng đồng hồ, công dân Mỹ sẽ dường như chính thức có một Tân Tổng Thống. Tuy hệ thống bầu cử của Mỹ nổi tiếng phức tạp, công khai, và công bằng, nhưng cũng giống như bao cuộc bầu cử nguyên thủ quốc gia khác, kết quả bầu cử không bao giờ làm thỏa mãn tất cả những người đi bầu. Ngay cả gần đây nhất, Cựu Tổng Thống Ronald Reagan là được xem là được đông đảo người Mỹ thương mến cũng vẫn bị xem là kẻ thù của những nhóm khác.

Là người di dân, tị nạn, chúng ta rất hãnh diện vì được nói tiếng nói của mình qua lá phiếu. Nhưng hơn thế nữa, là người Công giáo, chúng ta còn được 1 diễm phúc khác là được thực hành lời Chúa qua lá phiếu của mình ở Hoa Kỳ. Bị ràng buộc bởi Sở Thuế, các vị lãnh đạo Công giáo không được khuyến khích hay kêu gọi con chiên của mình bầu hoặc không bầu 1 ứng cử viên nào, tuy nhiên được Chúa soi sáng, các Ngài cũng đã dùng sự khôn ngoan của mình để liên tục nhắc nhở chúng ta những điều Giáo Hội Công Giáo dạy. Trong các bài viết gần đây, chúng ta cũng biết được các vị tổng thống Hoa Kỳ thật sự không quyết định được vấn đề gì nếu không được lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua. Vì thế, chúng ta cũng không nên tin tưởng tuyệt đối vào những lời nói mị dân của Thượng Nghị sĩ Obama về chính sách giảm thuế hoặc xóa bỏ cách biệt giai cấp. Có thể đã quá trễ để người Công Giáo chúng ta có dịp tranh luận để vận động lẫn nhau bầu cho ứng cử viên tương đối có xu hướng bảo vệ những giá trị nhân bản như chống phá thai, chống hôn nhân đồng tính; nhưng nếu ai trong chúng ta còn cơ hội, xin hãy dành vài phút cầu nguyện trước khi quyết định, xin đừng để trí khôn hoặc con mắt chúng ta nhưng hãy để Chúa Thánh Thần điểu khiển tay chúng ta.

Còn nếu chúng ta đã quyết định rồi, dù đúng hay sai, chúng ta cũng hãy cùng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần soi sáng cho những vị chúng ta bầu được sáng suốt và khôn ngoan lãnh đạo đất nước theo dấu chỉ của Thánh Linh chứ không phải của đa số cử tri. Người Công Giáo tòan cầu chỉ chiếm 1/6 dân số thế giới nhưng chân lý vẫn thuộc về Giáo Hội Công Giáo chứ không phải các giáo phái chiếm đa số.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho chúng ta thói quen cầu nguyện khi bầu cử giống như các Đức Hồng Y khi họp để bầu Đức Thánh Cha. Thật vậy, đã có rất nhiều tổng thống bị chỉ trích, nhưng Giáo Hội Công Giáo luôn luôn có các vị Giáo Hoàng đáng kính và đa số đã được phong Thánh hoặc chân phước. Sự khác nhau duy nhất là các Ngài đã được tất cả chúng ta cầu nguyện.

Lưu Hiền Đức

URL: http://danchuausa.net/luu/cau-nguyen-phuong-thuc-bau-cu-huu-hieu-nhat/