Trích từ Dân Chúa

Câu chuyện “Dòng Sông Máu” ở Tây bá lợi á: Một bài học cho vấn đề khai thác Bauxít Việt Nam

Dominic David Trần

URL: http://danchuausa.net/luu/cau-chuyen-dong-song-mau-o-tay-ba-loi-a-mot-bai-hoc-cho-van-de-khai-thac-bauxit-viet-nam/