Trích từ Dân Chúa

8. Ngày xin ơn thánh hóa các linh mục

Lm Peter Vũ Chương

Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã chọn ngày lễ Thánh tâm Chúa Giê-su làm ngày thánh hóa các linh mục. (Theo bức thư gởi các linh mục ngày thứ năm tuần thánh năm 1995)

- Ngài muốn các linh mục khám phá lại đòi hỏi nên thánh ngay trong căn tính và sứ vụ linh mục của mình.

- Ngài xin các anh chị em giáo dân nâng đỡ các linh mục bằng hy sinh và bằng lời cầu nguyện để các ngài ngày càng sống phù hợp với Trái tim của Vị Mục Tử nhân lành.

(còn tiếp)

Lm Peter Vũ Chương

Tr trước | Mục lục | Tr sau

URL: http://danchuausa.net/linh-muc-ngai-la-ai/8-ngay-xin-on-thanh-hoa-cac-linh-muc/