Trích từ Dân Chúa

3. Giám mục quan hệ tốt với các Linh mục

Lm Peter Vũ Chương

(Đức Gio-an Phaolô II khuyến khích các Giám mục tăng cường việc đào tạo linh mục)

Hãy đối xử với các linh mục của mình như những người con và người bạn, sẵn sàng lắng nghe họ và hãy kiến tạo những quan hệ thân mật với các linh mục của mình để cho công tác mục vụ trong toàn giáo phận được trở nên dễ dàng hơn.

Hãy quan tâm đến việc huấn luyện linh mục.

(Đức Gio-an Phao-lô II với các Giám mục Bangladesh ngày 7/3/1994)

(còn tiếp)

Lm Peter Vũ Chương

Tr trước | Mục lục | Tr sau

URL: http://danchuausa.net/linh-muc-ngai-la-ai/3-giam-muc-quan-he-tot-voi-cac-linh-muc/