Trích từ Dân Chúa

Video trước giờ khai mạc Đại Hội La Vang lần thứ 28

Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

Đại hội Tam niên La Vang lần thứ 28 được tổ chức tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang Toàn Quốc (Quảng Trị, Huế) từ ngày 13 - 15/8/2008

Get the Flash Player to see this player.

Xin bấm vào màn hình để xem


» Mục lục Hình ảnh | Video Đại Hội La Vang lần thứ 28

Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang và Ban Truyền Thông
Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang thực hiện

URL: http://danchuausa.net/la-vang/video-truoc-gio-khai-mac-dai-hoi-la-vang-lan-thu-28/