Trích từ Dân Chúa

Video Đại Hội La Vang lần thứ 28

Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang


Xin bấm vào hình để xem video

video01.jpg

01-Video trước giờ khai mạc Đại Hội

video02.jpg

02-Thánh lễ chiều 13.8.2008

video03.jpg

03-Video trước giờ khai mạc Đại Hội (tiếp)

video04.jpg

04-Video Đêm Diễn Nguyện tại Linh đài Đức Mẹ La Vang

   


» Mục lục Hình ảnh | Video Đại Hội La Vang lần thứ 28

Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang và Ban Truyền Thông
Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang thực hiện

URL: http://danchuausa.net/la-vang/video-dai-hoi-la-vang-lan-thu-28/