Trích từ Dân Chúa

Hình ảnh Hành hương Minh Niên 2009 tại thánh địa La Vang

Thanh Phương

HUẾ 28.01.2009 -- Hành hương Minh Niên 2009 tại thánh địa La Vang

Bấm vào hình để xem toàn tập
90128LaVang01.jpg


Thanh Phương

URL: http://danchuausa.net/la-vang/hinh-anh-hanh-huong-minh-nien-2009-tai-thanh-dia-la-vang/