Trích từ Dân Chúa

Hình ảnh Hành Hương La Vang thường niên 2009

TGP Huế

Nguồn ảnh: Ban Truyền Thông TGP Huế

Bấm vào hình để xem toàn tập


90814LaVang-sang00.jpg

1. Sáng ngày 14-8-2009


90814LaVang-truocle00.jpg

2. Những bước chân con cái khắp nơi về bên Mẹ La Vang - Ngày 14-8-2009


90814LaVang-Vong00.jpg

3. Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Khai Mạc Hành hương La Vang thường niên 2009


90814LaVang-toi00.jpg

4. Chầu Thánh Thể và Ban Bí Tích Hoà Giải - Tối 14-8-2009 tại La Vang


90815LaVang00.jpg

5. Thánh Lễ trọng thể Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15-8-2009) tại La Vang

 

Bấm vào hình để xem toàn tập


TGP Huế

- Hình ảnh Đại Hội La Vang lần thứ 28 (ngày 13 - 15/8/2008)

URL: http://danchuausa.net/la-vang/hinh-anh-hanh-huong-la-vang-thuong-nien-2009/