Trích từ Dân Chúa

Hình ảnh Đại Hội La Vang lần thứ 28

Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang


Xin bấm vào hình để xem nguyên tập

80813KhaiMac_0604.jpg

01-Khai Mạc Đại Hội

80813KhaiMac_0657.jpg

02-Khai Mạc Đại Hội (tiếp)

80813ThanhLe_0738.jpg

03-Thánh Lễ Khai Mạc

80813KieuThanhThe_0727.jpg

04-Kiệu Thánh Thể

80814LeSang_0817.jpg

05-Thánh Lễ Sáng 14.8.2008

80814DangHoa_1021.jpg

06-Dâng Hoa kính Đức Mẹ La Vang

80814LeVong_0864.jpg

07-Lễ Vọng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời

80814DienNguyen_0983.jpg

08-Đêm Diễn Nguyện tại Linh đài Đức Mẹ La Vang

80815RuocKieu_1135.jpg

09-Rước Kiệu Đức Mẹ La Vang sau thánh lễ bế mạc

Xin bấm vào hình để xem nguyên tập


» Mục lục Hình ảnh | Video Đại Hội La Vang lần thứ 28

Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang và Ban Truyền Thông
Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang thực hiện

URL: http://danchuausa.net/la-vang/hinh-anh-dai-hoi-la-vang-lan-thu-28/