Trích từ Dân Chúa

Xô sát xảy ra giữa giáo dân và công an tại tòa Khâm Sứ

Đinh Quang Anh Thái

Nguồn: Đài Little Saigon Radio

Trong chương trình "Chào Bình Minh" ngày 25/1/08, Đài Little Saigon Radio đã tường trình về sự việc xô sát xảy ra giữa giáo dân và công an tại tòa Khâm Sứ. Nhà báo Đinh Quang Anh Thái đã phỏng vấn Linh Mục Trần Công Nghị về sự việc này. Mời quý vị cùng nghe:


Download (1.6 Mb)


Đinh Quang Anh Thái

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/xo-sat-xay-ra-giua-giao-dan-va-cong-an-tai-toa-kham-su/