Trích từ Dân Chúa

Vương Quốc Bỉ: Đêm Thắp Nến để hiệp thông với Giáo xứ Thái Hà và Tòa Khâm Sứ

Đức Hồ Nguyễn

Nghe 18:15 | Download (4.1 Mb) Phỏng vấn Ông Nguyễn Đức Hồ, trưởng ban tổ chức

BRUXELLES - Ngày 8-11-2008 Cộng Đồng việt Nam Tự Do tại Vương Quốc Bỉ vừa tổ chức Đêm Thắp Nến để hiệp thông với Giáo Sứ Thái Hà và Tòa Khâm Sứ Hà Nội.

Những ngọn nến của niềm hy vọng đã được thắp lên tại hai địa danh trên vừa mới nhen lên một chút hơi ấm của Dân Chủ và một chút ánh sáng Công Lý, thi đã bị chính quyền CS cố tình dập tắt bằng bạo lực, nhưng cũng từ đó hằng trăm hằng vạn những ngọn nến khác được liên tục thắp lên khắp nơi trong nước cũng như hải ngoại và trên toàn thế giới. Cũng chính những khát vọng Công Lý và Dân Chủ đã khởi điểm từ quê nhà, mà Cộng Đồng Việt Nam Tự Do tại Vương Quốc Bỉ tiếp nối ngọn nến để được bùng sáng mãi.

Sự hiện diện của mọi người trong Đêm Thắp Nến, để biểu lộ tình hiệp thông với những Đồng Bào trong nước, vừa nói lên sự khát vọng Công Lý và Dân Chủ của Đất Nước và Dân Tộc Niệt Nam.

81111bi.jpg

Đêm Thắp Nến trước nhà thờ Carmes Bruxelles (Photo: Nguyễn Lộc Quan)

Đức Hồ Nguyễn

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/vuong-quoc-bi-dem-thap-nen-de-hiep-thong-voi-giao-xu-thai-ha-va-toa-kham-su/