Trích từ Dân Chúa

Video: Ý kiến của một cụ già cao tuổi phát biểu tại Tòa Khâm Sứ

Minh Đức

Ý kiến của một cụ già cao tuổi phát biểu tại Tòa Khâm Sứ
02:38

Minh Đức

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-y-kien-cua-mot-cu-gia-cao-tuoi-phat-bieu-tai-toa-kham-su/