Trích từ Dân Chúa

Video và Hình ảnh giáo phận Vinh đón Đức Cha Phaolô trở về sau chuyến Ad Limina

DCCT-VN & Anthony Hoàng

Giáo phận Vinh đón tiếp Đức Cha Phaolô trở về sau chuyến Ad Limina và công du nước ngoài

DCCT-VN


Bấm vào hình để xem toàn tập
90811DonDC00.jpg

Anthony Hoàng

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-va-hinh-anh-giao-phan-vinh-don-duc-cha-phaolo-tro-ve-sau-chuyen-ad-limina/