Trích từ Dân Chúa

Video Toà Khâm Sứ Cầu nguyện sau thánh lễ 18g chiều 20.9.08

Thái Hà

Tối ngày 20.09.2008, chính quyền huy động rất đông thanh niên mặc áo 'sinh viên tình nguyện' đến quấy rối giáo dân đang cầu nguyện tại linh địa:


Thái Hà

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-toa-kham-su-cau-nguyen-sau-thanh-le-18g-chieu-20908/