Trích từ Dân Chúa

Video Tiếng cồng chiêng nơi linh địa Đức Bà ở Thái Hà

Thái Hà

Trưa 26.08.2008, các chị em người Mường đến Thái Hà hiệp thông cầu nguyện
• Xem tập hình Tiếng cồng chiêng nơi linh địa Thái Hà ngày 26/08/2008

1. Các chị em người Mường đến hiệp thông


2. Cầu nguyện tại Thái Hà chiều 26.08.2008


Thái Hà

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-tieng-cong-chieng-noi-linh-dia-duc-ba-o-thai-ha/