Trích từ Dân Chúa

Video Thắp Nến Cầu nguyện cho Giáo Hội và Quê Hương Việt Nam tại San José

Thông Nguyễn

Buổi cầu nguyện đặc biệt của giáo dân giáo xứ Thánh Maria Goretti đã diễn ra vào lúc 6 giờ 30 chiều thứ Bảy 19/01/2008. Nghi thức diễn ra hết sức trang trọng. Ba hồi chiêng trống vang lên, cả một khu thánh đường đầy người bắt đầu chìm đắm vào tâm tư cầu nguyện. Một đoàn rước đầy màu sắc từ ngoài nhà thờ tiến vào thánh đường. Đọc tiếp...

• Xem tập hình Đêm Hiệp Thông với Tổng Giáo Phận Hà Nội của giáo xứ Maria Goretti, San Jose (Photos: Thông Nguyễn)


Thông Nguyễn

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-thap-nen-cau-nguyen-cho-giao-hoi-va-que-huong-viet-nam-tai-san-jose/