Trích từ Dân Chúa

Video Thái Hà ngày 28/8/2008: Công An Bắt Người Trái Phép

Thái Hà

THÁI HÀ 28.08.2008 -- Hôm qua công an đã gửi một số giấy triệu tập giáo dân. Sáng sớm hôm nay, công an đã tới áp giải ông Nguyễn Văn Lân và lúc 10g sáng nay công an lại đến bắt vợ là bà Hợi (còng tay và đẩy lên xe như bắt tội phạm).

Lúc 10g30 công an đã tới linh địa Đức Bà bắt chị Nguyễn Thị Nhi. Theo luật tố tụng thì sau lần triệu tập thứ 3 mới có quyền đến áp giải người. Tuy nhiên, trong trường hợp Thái Hà, công an đã dùng luật rừng !
Thái Hà

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-thai-ha-ngay-2882008-cong-an-bat-nguoi-trai-phep/