Trích từ Dân Chúa

Video Thái Hà 24/8/2008: 'Ôi vui sướng khi có người bảo tôi ...'

Thái Hà

Thiếu nhi và cộng đoàn Thái Hà cầu nguyện ngày 24/8/2008


Thái Hà

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-thai-ha-2482008-oi-vui-suong-khi-co-nguoi-bao-toi-/