Trích từ Dân Chúa

Video Phỏng vấn Lm Lê Thanh Hồng, Quản xứ Tam Tòa

Congly2009

Ngày 20 tháng 07 năm 2009, tại TP Đồng Hới tỉnh Quảng Bình, giáo dân Giáo xứ Tam Toà đã bị nhà cầm quyền quảng bình đàn áp dã man, hàng trăm người bị đánh và hàng chục người đã bị bắt đi. Sau đây là lời kể của Linh mục Quản xứ về sự việc trên.

Congly2009

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-phong-van-lm-le-thanh-hong-quan-xu-tam-toa/