Trích từ Dân Chúa

Video phản ứng của các linh mục DCCT và các sơ Mến Thánh Giá Hà Nội

Thái Hà

1. Video phản ứng của Lm Nguyễn Văn Khải


2. Video các sơ Mến Thánh Giá Hà Nội kể lại


3. Video phản ứng của Lm Vũ Khởi Phụng, bề trên chính xứ Thái Hà

Thái Hà

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-phan-ung-cua-cac-linh-muc-dcct-va-cac-so-men-thanh-gia-ha-noi/