Trích từ Dân Chúa

Video Những chi tiết trong đêm giáo dân Thái Hà bị xịt hơi cay

Thái Hà

1. Phản ứng của giáo dân khi bị xịt hơi cay


2. "Thanh niên tình nguyện" được điều động tới gây rối trật tự bị vạch mặt


3. Trưởng công an Quận Đống Đa nghe cha Hiện trình bày sự việc


4. Cha Hiện tiếp tục trình bày. Công an vẫn không chấp nhận đề nghị xin một bản photocopy


5. Các linh mục tu sĩ và giáo dân lập biên bản công an !


6. Cha Hiện đọc biên bản


Thái Hà

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-nhung-chi-tiet-trong-dem-giao-dan-thai-ha-bi-xit-hoi-cay/