Trích từ Dân Chúa

Video: Một giờ trước hạn chót, giáo dân vẫn cầu nguyện sốt sắng

Giuse Trần Ngọc Huấn

16h chiều ngày 27 tháng 1 năm 2008, còn 1 tiếng nữa đến thời điểm giới hạn phải thực thi lệnh phong tỏa Tòa Khâm Sứ, không khí đã trở nên hết sức căng thẳng. Tuy nhiên, giáo dân đã đến khá đông và tiếp tục cầu nguyện sốt sắng.

Video quay cảnh giáo dân cầu nguyện 16h15

Giuse Trần Ngọc Huấn

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-mot-gio-truoc-han-chot-giao-dan-van-cau-nguyen-sot-sang/