Trích từ Dân Chúa

Video Hai Đức Giám Mục Giáo phận Vinh và Thanh Hoá thăm Thái Hà 10.9.08

Thái Hà

Chiều ngày 10.9.2008, Đức GM Phaolô Cao Đình Thuyên, Giáo phận Vinh và Đức GM Giuse Nguyễn Chí Linh, Giáo phận Thanh Hoá đến Thái Hà dâng lễ hiệp thông cầu nguyện cho công lý và hoà bình.


Thái Hà

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-hai-duc-giam-muc-giao-phan-vinh-va-thanh-hoa-tham-thai-ha-10908/