Trích từ Dân Chúa

Video: Giáo Dân Thái Hà Đấu Tranh Đòi Đất ngày 15.01.2008

Lê Thị Kim Thu

Nguồn: vietnamexodus.org

Video: Giáo Dân Thái Hà Đấu Tranh Đòi Đất

Lê Thị Kim Thu thực hiện từ Hà Nội, 15/1/08


Video: Giáo Dân Giáo Sứ Thái Hà - Hà Nội Cầu Nguyện Đòi Đất

Lê Thị Kim Thu thực hiện từ Hà Nội, 14/1/08

Đoạn video ghi lại những hình ảnh và tin tức được giáo sứ Thái Hà dán lên tường về cuộc đấu tranh đòi lại đất đai. Ở đoạn cuối video là cảnh cả ngàn giáo dân Thái Hà đốt nến cầu nguyện tại khu vực tranh chấp đất đai. Video được quay vào ban đêm - không ánh sánh ngoại trừ ánh sáng của đèn cầy nên xin quý vị miễn thứ do vấn đề kỹ thuật, tuy nhiên quý vị vẫn nghe được tiếng cầu nguyện của giáo dân Thái Hà

Lê Thị Kim Thu

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-giao-dan-thai-ha-dau-tranh-doi-dat-ngay-15012008/