Trích từ Dân Chúa

Video: Giáo dân phẫn nộ, bắt đầu phá cổng Tòa Khâm Sứ

Minh Đức

Hà Nội 25.1.08 -- Giáo dân phẫn nộ trước việc bảo vệ và nhân viên an ninh rượt đuổi và hành hung người phụ nữ Mường, khi chị ta cố đem hoa dâng Đức Mẹ. Họ bắt đầu phá cổng Tòa Khâm Sứ.


2. Giáo dân đang tràn vào phía bên trong Tòa Khâm Sứ


3. Phản ứng trước sự phẫn nộ của giáo dân, bảo vệ đã dùng "sức mạnh" để đáp trả.


Minh Đức

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-giao-dan-phan-no-bat-dau-pha-cong-toa-kham-su/