Trích từ Dân Chúa

Video: Giáo dân Hà nội cầu nguyện tại Tòa Khâm Sứ chiều ngày 26.1.2008

Giuse Trần Ngọc Huấn

Chiều ngày 26.01.2008

Giuse Trần Ngọc Huấn

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-giao-dan-ha-noi-cau-nguyen-tai-toa-kham-su-chieu-ngay-2612008/